ส่วนสำคัญต่อการเติบโตของโลก

ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปีพ. ศ. 2573 และแซงสหรัฐฯในขณะที่อินเดียซึ่งเป็นประเทศใหญ่เป็นอันดับที่ 7 จะเป็นประเทศที่สามผลักดันให้เยอรมนีและญี่ปุ่นลงตำแหน่ง เราได้ศึกษาถึง 75 ประเทศในการพัฒนาตลาดเกิดใหม่และตลาดชายแดนเพื่อสร้างการคาดการณ์ในระยะยาวเกี่ยวกับศักยภาพในการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับทั่วโลก

เราพบว่าประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของ GDP ทั่วโลกภายในปี 2573 ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงคลื่นไหวสะเทือนจากครึ่งหนึ่งของปี 2543 จีนจะยังคงเป็นประเทศเดียวที่มีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของโลก แต่อีก 5 ประเทศในเอเชียจะเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก 6 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศอินเดียฟิลิปปินส์ปากีสถานและเวียดนาม